UNA DESCRIPCIÓ DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA EUROPEA

diumenge, 8 de gener de 2012

PETITA ANTOLOGIA ALCOVERIANA DEDICADA AL CONSELL DE MALLORCA

23 de desembre de 2011

“Un poble que pert sa llengua, es un poble degenerat, dexat de la mà Deu, sense instint de conservació, qu’es lo derrer que‘s pert. Quant un conquistador vol anul·lar un poble y fondre‘l y repastarlo dins un altre poble, el despulla del seu idioma, n’hi fa parlar un altre...”
“Per un poble, estimar sa llengua es signe de vitalidat y de plenitut de vida intel·lectual. Son els pobles decadents, ensopits, amodorrats, sense cap ni centener, destinats a desaparèxer y qu’ells meteis accepten y firmen sa sentencia de mort; son els pobles axí, que desprecíen, desjecten y abandonen sa propia llengua.”
“Que s’hi ficsin be els catalans y els mallorquins que desprecien, qu’abandonen la seva llengua per la castellana ... que s’hi ficsin be: amb aquest despreci, amb aquest abandonament se posen a n-el metex nivell y se fan de la metexa categoría que‘ls pobles vensuts y de civilisació inferior; axò es, se tiren de cap dins l’abisme de l’oprobi y l’ignominia mes gran que pot venir demunt un poble: la fusió, la disolució dins un altre poble, l’engrunament, la anul·lació de sí metex.”
(Antoni Mª Alcover, 1902)

“La nacionalidat catalana.

¿Ho som nosaltres una nacionalidat, diferent de la castellana, de la gallega, de la vasca?
I prou que hu som, per més que qualcú, sols de sentirho, tregui foc p'els caxals, i mos tiri carrerons de llamps i pestes, que, gràcies a Deu, no mos tocarán ni un fil de roba, perque mos abriga una corassa incontrastable: la fonda convicció del nostre dret i la seguredat del nostre triunf definitiu.
Prou que hu som una nacionalidat; en tenim tots els síntomes, distintius i carácters. Tenim i'idioma.” (...)
“Mos porán esser més o menys simpátics els catalans; pero parents nostres ben propins ho son i ho serán, per més que estupidament ens empenyem en negarho. De Catalunya sortim, d'allá vengueren els nostres majors. No volem res amb ells? Ida som uns renegats; renegarem la nostra sanc. Desgraciat de poble que'n renega! ¡Quin lloc més ignominiós li reservará l'història!
Decadent l'esperit patriotic, esmortuida, atrofiada la conciencia de la nacionalidat pròpia, s'afluxaren els vincles de germanor i s'oblidaren els de sanc entre Mallorca i Catalunya; i acabárem per oblidar la nostra historia, la rel de la nostra nissaga, el nostre origen. Vengué per bona sort el Renaxement catalá, que'ns ha despertada, grácies a Déu, la nostra conciencia étnica.
Per tot axò, la nostra nacionalidat es la catalana; la nostra personalidat, si l'hem de recobrar, no l'esperem de la gent de Madrid, que no'ns concedirán may altra categoria que la de provincianos. La nostra personalidat ètnica, si l'hem de recobrar, ha d'esser am Catalunya. Allunyarmos de Catalunya, pretenir refermar la nostra tradició sense Catalunya, es una al-lotada, una ximplesa.”
(Antoni Mª Alcover, 1908)

El Consell de Mallorca va decidir aquest desembre de 2011 declarar l’any 2012 “Any Mossèn Antoni Mª Alcover”. En unes altres circumstàncies ens hauria de satisfer, que el Consell honoràs la figura d’Alcover, però en les circumstàncies actuals, en què tant el Consell, com el Govern, com l’Ajuntament de Palma o el de Maó, tots ells governats pel Partido Popular, escarneixen, menyspreen i desvaloren la llengua catalana, i l’expulsen dels pocs àmbits a què havia arribat, i a més a més escupen damunt les persones que, com Mossèn Alcover, defensen o han defensat aquesta llengua i la comunitat nacional a què pertanyem els mallorquins, en les actuals circumstàncies, dic, declarar l’any 2012  “Any Mossèn Antoni Mª Alcover” és una befa, és un insult a la memòria de tan il·lustre personatge, el nom del qual cap governant del PP és digne ni tan sols de pronunciar. Aquesta declaració del Consell és pur oportunisme per a fer creure que els interessa la nostra cultura, que odien, i que reconeixen la personalitat d’Alcover, del qual com a molt deuen haver sentit a dir que va escriure rondalles. Per això, doncs, perquè sàpiguen qui era i què deia Mossèn Alcover els n’he preparat aquesta petita antologia. Vejam si així els fugen les ganes de tornar tacar el seu nom amb declaracions carregades de cinisme.


(Publicat a L'Espira, suplement del 'Diari de Balears", el 8 de gener de 2012)
Creative Commons License

Els escrits de http://dodeparaula.blogspot.com/ estan subjectes a una llicència de Reconeixement-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons

NOMBRE TOTAL DE VISITES AL BLOG