UNA DESCRIPCIÓ DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA EUROPEA

dissabte, 22 d’agost de 2009

La solució

26 de juliol de 2006

Fa uns dies va sortir als diaris la notícia que el nostre Govern, tan progressista que brega per a arrabassar de la societat balear una llengua antiquada que no és més que una rèmora del temps que érem miserables i subdesenvolupats, establirà unes directrius per a promoure un llenguatge "no sexista". Segons el diari, "el Govern revisarà lleis i texts a fi de no emprar el masculí com a genèric" i "incorporarà nous criteris gramaticals en les de nova elaboració". Queda molt bé, dit així, perquè és molt modern, molt progre, això de donar la culpa a la llengua de la desigualtat social entre homes i dones. No sé com seran, aquestes directrius ni aquests nous criteris gramaticals, però per si encara no tenen el model ben clar, els propòs seguir, més o menys, el model següent.
El Govern de les Illes Balears, conscient que des dels inicis de la Humanitat/Feminitat (perquè humanitat és d'una rel variant d'home, i "home" només és el mascle!) la dona sofreix discriminació social, i que això és sobretot culpa de la llengua masclista, ha decidit promoure les següents directrius per a l'ús no sexista de les nostres modalitats:
1) En referir-nos a la dona com a espècie animal (i que ninguna s'ofengui) l'anomenarem sempre "Femina sapiens", per contrast amb l'"Homo sapiens";
2) A l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears vigent, i al que pròximament s'aprovarà, es substituiran tots els masculins plural genèrics per expressions diferenciades per als dos sexes. Per exemple, al paràgraf del Preàmbul que diu "[les Illes Balears] reten homenatge a tots els seus fills que al llarg del temps han treballat per mantenir la identitat del nostre poble", haurà de dir "... tots els seus fills i totes les seves filles..."; on un poc més envant diu "els parlamentaris i els consellers proposen a les Corts Generals", haurà de dir "els parlamentaris i les parlamentàries i els consellers i les conselleres proposen a les Corts Generals"; i així a tot el text restant i a totes les lleis emanades d'aquest Parlament;
3) Al mateix Estatut o a qualsevol llei, així com a qualsevol text sorgit de les institucions, no es parlarà mai de drets "humans" (ja hem dit per què), sinó de drets "humans" i "femineus"; ni de drets de l'home, sinó de drets de l'home i de la dona (o de la dona i de l'home, per a evitar suspicàcies);
4) Tots els membres i totes les membres del Govern i totes les parlamentàries i tots els parlamentaris en els seus discursos orals i escrits, llegits o espontanis, faran sempre la distinció entre mascles i femelles quan es refereixin a les persones, alternant l'aparició en primer lloc dels apel·latius masculins o femenins, perquè mai es pugui entreveure una preeminència dels uns o de les altres  / de les unes o dels altres. Per exemple diran: "Senyores Diputades i Senyors Diputats: tots els qui / totes les qui som aquí tenim la important responsabilitat de vetlar pel benestar de les ciutadanes i dels ciutadans de les Illes, així com de procurar que els turistes i les turistes es trobin bé entre nosaltres...";
5) Es crearan els següents pronoms indefinits nous per referir-se a persones femenines: totadona, perdona, ninguna, qualcuna, alguna, cadascuna, cada una, dona. Així, s'haurà de dir sempre, per exemple, "tothom i totadona té dret a tal ajuda", o "no hi ha ningú ni ninguna", o "qualcú o qualcuna s'ha queixat del mal servei", o "hom i dona jutja inadequat tal comportament", etc.
6) S'ignorarà la regla gramatical que fa concordar els adjectius plurals en masculí quan són referits a substantius dels dos gèneres, sempre que es tracti de persones. Per tant, per exemple, en lloc de dir "metges i infermeres varen estar tancats en vaga durant dos dies", direm "metges i infermeres varen estar tancats i tancades...";
7) Tots els llibres escolars estaran redactats seguint aquestes mateixes disposicions.
8) S'evitarà l'insult sexista "fill/filla de puta", però en el cas que hom o dona no se'n pugui estar, d'amollar-lo, procurarà sempre fer-lo en les dues versions: "fill de puta / fill de putot" o "filla de putot / filla de puta", etc. S'introduirà a més dins la llengua l'insult "mal putot", per a anul·lar la discriminació que significa l'existència de "mala puta".
9) Vista la impossibilitat de desterrar del llenguatge grosser expressions i paraulotes com "collons!", "no em toquis els collons", "collonada", "ser un bon pardal", "fer pardalades", etc., es promourà la popularització d'expressions equivalents com "ovaris!", "no em toquis els ovaris", "ovariada", "ser una bona figa", "fer figades", etc.
El Govern de les Illes Balears està convençut que aplicant aquestes directrius a l'ús de les nostres estimades modalitats insulars contribuirà a fer desaparèixer la discriminació entre sexes i els maltractaments a les dones, perquè és ben clar que la culpa que les dones ocupin més pocs càrrecs de responsabilitat, o que estiguin més mal pagades, o que siguin maltractades per homes, és de la llengua. Sort que la solució és tan fàcil!
Per part meva només hi puc afegir que si s'aconsegueix que totes aquestes noves maneres de parlar es facin simultàniament en "trilingüe" (anglès / alemany / etc. - castellà - modalitat insular), tendrem la societat més moderna i  sexualment més igualitària del món. O no?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Creative Commons License

Els escrits de http://dodeparaula.blogspot.com/ estan subjectes a una llicència de Reconeixement-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons

NOMBRE TOTAL DE VISITES AL BLOG